Trasa obejmuje zwiedzanie:

  • Zamku Królewskiego na Wawelu
  • Katedry Wawelskiej
  • Smoczej Jamy

Czas zwiedzania: 3-4 godzin

wawel